VIVES Technology neemt je contactgegevens op in haar bestanden voor het klantenbeheer en de praktische werking. Deze gegevens laten toe je op de hoogte te houden van onder andere annulaties, wijzigingen van datum/locatie, parkeermogelijkheden, wegbeschrijvingen, eventuele vervolgsessies of gerichte aankondigingen van volgende seminaries. Je hebt het recht je gegevens te raadplegen, aan te passen/vullen, te laten verwijderen of af te schermen. Contacteer ons per mail wij doen het nodige.

Privacyverklaring

Inleiding

De VIVES Tech School hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten, en bezoekers van haar websites. Daarom willen wij je duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. De VIVES Tech School behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van haar websites steeds zorgvuldig.

De VIVES Tech School stelt haar beleid voor de bescherming van je persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

De VIVES Tech School houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens de VIVES Tech School verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Verder willen wij u ook informeren hoe u uw persoonlijke gegevens kan nakijken, wijzigen of verwijderen.

Overeenkomstig met de privacywet hebt u steeds het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens. U kan ons steeds contacteren om zich te verzetten als u niet wenst dat uw persoonsgegevens verwerkt worden, doorgegeven worden aan derden, gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de VIVES Tech School.

Adres: Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.

Indien je vragen hebt over de manier waarop de VIVES Tech School met uw gegevens omgaat, of indien je zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van jouw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar Marc Decat

Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten wijzigen. U kan ons steeds kosteloos contacteren, om op aanvraag al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d.

De VIVES Tech School verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om u de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,

om u de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt,

om u de mogelijkheid te kunnen bieden dat bezoekers en geïnteresseerden in jouw advertentie, contact met u kunnen opnemen wanneer je een advertentie op onze website hebt geplaatst,

om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door de VIVES Techn School, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst,

om de beveiliging van de website te optimaliseren,

om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website,

om de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden,

voor marketingdoeleinden,

om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van de VIVES Tech School en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens,

om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,

voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten,

om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,

om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar de VIVES Tech School onderhevig aan is,

bij beslechting van eventuele geschillen,

voor administratieve doeleinden.

De VIVES Tech School bewaart jouw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen jouw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Delen van persoonsgegevens

De VIVES Tech School kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Zo kan de VIVES Tech School jou nog beter van dienst zijn en de inhoud van haar websites nog beter op jouw interesses afstemmen.

Indien u niet wenst dat de VIVES Tech School jouw persoonsgegevens uitwisselt met groepsmaatschappijen, kan u ons dat steeds laten weten via email naar Marc Decat.

Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

De VIVES Tech School kan elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals eerder vermeld, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u de VIVES Tech School daarvoor toestemming hebt gegeven.


Indien u dat wenst kan u steeds uw gegevens laten blokkeren. u kan ook steeds een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. Deze zaken kan u bij ons aanvragen via mail naar Marc Decat. De VIVES Tech School kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Registratie van persoonsgegevens

Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven.

Automatisch toegezonden persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch toegezonden.

Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden, het merk en de versie van jouw navigator, het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem waar u gebruik van maakt, de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site aangesloten bent, en de laatst bezochte webpagina.

Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet de VIVES Tech School toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.


Wanneer je een advertentie plaatst op onze website, wordt jouw doorgegeven kredietkaartnummer gecodeerd verzonden via internet. Het Ingenico Payment Services betaalsysteem voldoet aan de strengste eisen op gebied van internetbeveiliging.

Links

Op de website van de VIVES Tech School vind je links naar websites van andere partijen. De VIVES Tech School is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites jouw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Wijzigingen van het privacy beleid

De VIVES Tech School heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.


Laatst gewijzigd: 07/04/2023

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid