Aansprakelijkheid

De VIVES Tech School doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht je toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag je ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. De VIVES Tech School kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

De VIVES Tech School zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. De VIVES Tech School is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

De VIVES Tech School kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. De VIVES Tech School mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. De VIVES Tech School heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Hyperlinks
Op de website van de VIVES Tech School vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. De VIVES Tech School heeft geen controle over de inhoud van deze websites. De VIVES Tech School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die je bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat de VIVES Tech School automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen de VIVES Tech School en deze derde partijen.

Als je zelf een hyperlink vanop jouw eigen website naar onze website wil creëren, kan je contact opnemen met de webmaster die je vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan je per mail contacteren.

Virussen en misdrijven
De VIVES Tech School doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

Geschillen
Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement “gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen”, België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid